Regulamin Komisu Sukien Ślubnych „VAIOLETT”

1. Do komisu „Vaiolett” przyjmowane są wyłącznie suknie ślubne pełnowartościowe (nie noszące śladów użytkowania, naprawione i wyczyszczone) niezależnie od źródła ich pochodzenia.
Czyszczenie i naprawę może wykonać Komis jako oddzielną usługę niezależnie od tego czy suknia zostanie w nim pozostawiona czy też nie.

2. Przyjęcie sukni do komisu następuje poprzez sporządzenie umowy i fizyczne pozostawienie sukni na okres 6 miesięcy.
Podpisując umowę sprzedający oświadcza, że od zakupu sukni minęło minimum 185 dni.

3. Komitent (pozostawiający suknię w komisie) może odebrać pozostawioną w komisie suknię w każdej chwili z zachowaniem 3 dniowego terminu uprzedzenia telefonicznego personelu komisu o takim zamiarze.

4. Komitent podaje cenę jaką chce uzyskać ze sprzedaży sukni.

5. Komis wystawi suknię do sprzedaży z 25% narzutem.

6. Suknie Ślubne eksponowane i prezentowane są zainteresowanym klientkom przez kwalifikowany personel Komisu i Pracowni Krawiectwa Artystycznego „Vaiolett” z możliwością dokonania w nich dowolnych zmian i przeróbek krawieckich w tym dopasowania do figury, dobrania i wykonania dodatków ślubnych. Wszelkie takie prace są prowadzone po wpłacie 100% ceny komisowej sukni.

7. Osobom, które przyślą obrobione zdjęcia sukni gotowe do publikacji oraz tekst ogłoszenia (max 450 znaków), Komis udostępnia również platformę internetową na stronie salonu ślubnego i pracowni „Vaiolett” ułatwiającą dostęp i przegląd sukienek osobom zainteresowanym zakupem.

8. Za wykonywane czynności w celu sprzedaży, w tym również wymienione w pkt. 6 i 7 komis pobierze w dniu przyjęcia sukni jednorazową i bezzwrotną opłatę wysokości 60 zł

9. Po 3-ech miesiącach pozostawania sukni w komisie, Komisant zastrzega sobie prawo do samodzielnego obniżenia ustalonej ceny o 10%.

10. Po sprzedaży sukni komis ma 7 dni na przekazanie właściwej kwoty Komitentowi.

11. Komis może odmówić przyjęcia sukni ślubnej bez podania przyczyny.

12. Zakupione artykuły nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.

13. Komis gwarantuje kupującemu wykonanie dowolnej, możliwej do wykonania, płatnej usługi krawieckiej na zakupionych w komisie rzeczach w tym „awaryjnej” naprawy lub czyszczenia, jednakże suknie i inne rzeczy zakupione w komisie nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.

14. Komis gwarantuje również kupującemu możliwość ponownego przyjęcia do komisu zakupionej w nim sukni jeśli jej stan nie ulegnie pogorszeniu. Gwarancja obejmuje też suknie zakupione i uszyte w Pracowni Krawiectwa Artystycznego „Vaiolett”.

15. Jeśli suknia nie zostanie sprzedana w czasie obowiązywania umowy (6-miesięcy) Komitent jest zobowiązany do jej odebrania bez konieczności wysyłania powiadomień przez Komisanta. Naturalnym skutkiem prowadzenia czynności mających na celu sprzedaż sukni (ekspozycja oraz przymiarki) może być jej zabrudzenie.

16. Jeśli suknia nie znajdzie nabywcy przez okres sześciu miesięcy Komitent jest zobowiązany odebrać suknię w ciągu jednego tygodnia po okresie wygaśnięcia umowy, lub przedłużyć umowę (maksymalny czas na jaki można przedłużyć umowę to 3 miesiące).

17. W przypadku nie odebrania sukni po upływie 4 tygodni od daty wygaśnięcia umowy
przechodzi ona na własność Komisu.

18.Komitent zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

19. Przed oddaniem sukni do komisu, proszę zebrać następujące informacje dotyczące ślubnej kreacji:

Markę i model

Miejsce zakupu

Datę zakupu

Cenę zakupu

Rozmiar

Na jaki wzrost i wysokość obcasa jest przewidziana

Opis defektów i uszkodzeń.